Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Firma Handlowa Leokadia Pietrzyk

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Sklep internetowy prowadzi Leokadia Pietrzyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa Leokadia Pietrzyk z siedzibą: ul.Grunwaldzka 1, 72-600 Świnoujście, NIP 855-000-93-87, Regon: 810179414, zwany dalej sprzedającym.

 2. Kupującym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 3. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez sprzedającego za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem www.studio-tapet.pl

§2

 1. Zamówienia mogą być również realizowane spoza terytorium Polski. Koszt paczki w przypadku zamówień zagranicznych jest wyceniany indywidualnie.

 2. Zamówienia składane są w języku polskim.

 3. Poprzez złożenie zamówienia nabywca potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich akceptację w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

 4. Wszystkie materiały znajdujące się na stronie podlegają prawą autorskim.

§3

 1. Ceny w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

 2. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.

 3. Odbiór towaru może nastąpić poprzez jego wysyłkę lub osobiście w siedzibie sprzedającego.

 4. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny).

ZAMÓWIENIE

§4

 1. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez rejestrację kupującego oraz złożenie zamówienia.

 2. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

 3. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu i jego zaakceptowaniu.

 4. Kupujący dokonujący zakupów zobligowany jest do wypełnienia wszystkich pól formularza.

 5. Firma Handlowa Leokadia Pietrzyk zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwość tzn. uniemożliwiających uzyskanie potwierdzenia zamówienia pod podanym adresem poczty elektronicznej lub numerem telefonu.

 6. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia oraz z jego numerem. Brak takiego e-maila oznacza, że zamówienie NIE ZOSTAŁO ZAREJESTROWANE w naszym systemie.

 7. Zamówienia, które nie zostały potwierdzone poprzez kliknięcie w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane.

§5

 1. Prawidłowo złożone i potwierdzone zamówienia realizowane będę w terminie od 3 do 21dni roboczych. Czas ten zależy od rodzaju zamówionego produktu i jego dostępności na magazynie. Termin ten liczony jest od momentu zaksięgowania środków na naszym koncie . Uwzględniane są tylko dni robocze.

 2. W przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia towaru Kupujący informowany jest o tym fakcie.

 3. Jeżeli zamawiający nie odbierze zamówionej przesyłki pomimo wizyty kuriera, zastrzegamy sobie prawo do braku zwrotu środków pieniężnych z tytułu realizacji zamówienia.

§6

 1. Kupujący dokonuje zapłaty za towar przelewem, kartą lub gotówką i kartą przy odbiorze osobistym.

 2. Zapłata przelewem za zamówiony towar powinna zostać dokonana w terminie 3 dni.

 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU.

§7

 1. Wszystkie nasze przesyłki są wysyłane firmą kurierską lub pocztą polską.

 2. Koszt przesyłki na terenie Polski wynosi 26 zł brutto

 3. Przy odbiorze osobistym nie naliczana jest żadna opłata.

 4. Zamówienia na kwotę powyżej 500zł będą zwolnione od naliczania opłaty za wysyłkę . Dotyczy tylko wysyłek na terenie Polski.

 

REKLAMACJE

§8

 1. Wszystkie towary oferowane przez Firmę Handlową Leokadia Pietrzyk są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane i objęte gwarancją producenta.

 2. Podlegają wymianie w przypadku stwierdzenia wad fabrycznych.

 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednim użytkowaniem.

 4. Reklamacje należy składać poprzez wiadomość e-mail lub przez telefon.

 5. Reklamacje na towar zakupiony w sklepie internetowym rozpatrywane są do 14 dni od daty otrzymania przez nasz dział towaru reklamowanego.

 6. Podstawą reklamacji jest faktura zakupu/paragon oraz etykieta towarowa, która znajduje się na towarze lub przy rolce pod folią. Metka musi być koniecznie odesłana razem z tapetą - jest ona potrzebna w celu reklamacji u producenta.

DANE OSOBOWE

§9

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Kupujących podawane w formularzu rejestracyjnym i zamówieniu mogą być przetwarzane tylko i wyłącznie przez Firmę Handlową Leokadia Pietrzyk. Zbierane są wyłącznie na nasze potrzeby i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

 2. Kupującemu przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania.

 3. Firma Handlowa Leokadia Pietrzyk nie udostępnia danych osobowych osobom postronnym.

 4. W każdej chwili użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych oraz ich zmian.

 5. Użytkownik ma prawo do usunięcia danych ze swojego konta, a także do usunięcia konta z systemu.

 6. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Państwa komputera. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 7. Przez dokonanie rejestracji kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego, obejmującą oświadczenie o przyjęciu przez uczestnika do wiadomości i akceptacji powyższych postanowień oraz że:

  • administratorem tak zebranych danych osobowych jest sprzedający,

  • udostępnione dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu określonym powyżej,

  • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości złożenia zamówienia,.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

 2. Zmiany regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu. Zmiany regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu.

 

 

 

 

Realizacja: blauge